Njoftim

Lënda: Thirrje Interesi për Kontratë Shërbimi për Muzikantë/Instrumetistë Klasik, që do të interpretojnë “Tablo nga EKSPOZITA”, për realizimin e projektit “TABLO NGA EKSPOZITA”financuar nga Programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022/Tirana European Youth Capital 2022“.

 

Ttitulli i Kontratës: Muzikantë/Instrumetistë Klasik

 

Në kuadër të zbatimit të grantit për projektin “TABLO NGA EKSPOZITA”,  financuar nga nga Programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022/Tirana European Youth Capital 2022″, ENVIO, shpall thirrjen e tenderit për shërbimin e muzikantëve/instrumentistëve,që do te interpretojnë “Tablo nga Ekspozita” të  kompozuar nga Mussorgsky, nga ku ka marrë edhe frymëzimin dhe emrin ky projekt.

 

Procedurat e Aplikimit:

Kandidatet e interesuar jane te ftuar te dorezojne aplikimet e tyre ku do të kene kërkesat si më poshtë:

  1. CV dhe pune te ngjajshme
  2. ID e personit.

 

në adresën e mëposhtme:

 

ENVIO

Rruga Dibres”, Kompleksi Halili, Tiranë, Shqipëri

 

 

E-mail: ngoenvio@gmail.com

 

Aplikimet pranohen deri më 03 Prill  2023 brenda orës 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shume informacion mbi dosjen e plote si dhe kerkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, kerkoni informacion më të plote në adresën elektronike të dhënë më sipër.

 

 

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *