Projekti “Tablo nga Ekspozita”

Projekti “TABLO NGA EKSPOZITA ”, vjen si një ide e përdorimit të artit vizual, mural, muzikës dhe kënaqësisë së shqisave (vizive, dëgjimore dhe shijimit), për një ndërgjegjësim të tematikave sociale globale, mes emocioneve të miksuara së bashku .
Duke qenë se, piktura, muzika dhe arti i kulinarisë,e edhje pse nuk janë mjeshtri tipike, por si të tilla mund të qëndrojnë së bashku në skenë duke pasur një ndërthurje e harmoni dhe që mund të shihen si mjete shumë të fuqishme në kultivimin, rritjen dhe ndërgjegjësimin e një grup moshe të re në mendësinë e të menduarit jashtë konizave.

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *