Njoftim

Lenda: Thirrje Interesi per Kontrate per Blerje materiale pune per Artistet Urbane, te projektit “Tablo nga Ekspozita”, financuar nga Programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinise 2022/Tirana European Youth Capital 2022“.

 

Ttitulli i Kontrates:   Materiale pune  (borja dhe panele, shkalle, furçe) per 4 artiste

 

Ne kuader te zbatimit te grantit per projektin “TABLO NGA EKSPOZITA”,  financuar nga nga Programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinise 2022/Tirana European Youth Capital 2022″, ENVIO, shpall thirrjen e tenderit per material pune per artistet urbane qe do te realizojne punimet e tyre ne projektin “Tablo nga Ekspozita”

 

Procedurat e Aplikimit:

Ofertuesit e interesuar jane te ftuar te dorezojne dokumentat e meposhtme:

  1. Ekstrakt QKB
  2. Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore (gjeni në folder modelin e gatshëm)
  3. Deklaratë mbi konfliktin e Interesave (gjeni në folder modelin e gatshëm)
  4. Kopje e ID te administratorit
  5. Oferta financiare

 

ne adresen e meposhtme:

 

ENVIO

Rruga “Dibres, Kompleksi Halili, Tirane, Shqiperi

 

 

E-mail: ngoenvio@gmail.com

 

Aplikimet pranohen deri me 04 Prill  2023 brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shume informacion mbi dosjen e plote si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, kerkoni informacion me te plote ne adresen elektronike te dhene me siper.

 

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *